• Eesti

Kuidas liita tuuleparke elektrivõrguga ja saada taastuvenergia toetust?

Tuuleenergia blogi - eteap August 28, 2018

Elering, kelle ülesannete hulka kuulub ka uute elektritootmisseadmete põhivõrguga liitmine ja neile taastuvenergia toetuse maksmine, on hiljuti viinud mõlema protsessi osas sisse mitmeid uuendusi.

Mugavam ja läbipaistvam liitumine

Teatavasti on tuulepargid alates 10 megavatti kohutatud liituma põhivõrguga pingetel 110kV või 330kV. Kuna tootmisseadme liitumine on keerukas ja pikaajaline protsess, on liitujal soovitatav kõik tegevused läbi kaaluda ning olulised etapid Eleringiga aegsasti läbi arutada. Selleks on Elering hiljuti korrastanud liitumisprotsessi, suurendanud liitumistega tegelevate töötajate arvu ja tihendanud koostööd jaotusvõrkudega. Avatud on ka liitumiste e-keskkond www.egle.ee ning valminud juhend põhivõrguga liitumiseks.

Muudatused taastuvenergia toetuse maksmises

9. juulil 2018 jõustusid elektrituruseaduse muudatused, mis puudutavad muu hulgas taastuvenergia toetuse maksmist. Elektrituruseaduse järgi on vähemalt ühe megavatise (1 MW) elektrilise võimsusega tootmisseadmega toodetud elektrienergia eest tootjal õigust taotleda taastuvenergia toetust, kui tootja on hiljemalt 2016. aasta 31. detsembri seisuga alustanud seda tootmisseadet puudutava investeerimisprojekti osas töödega vähemalt ühel järgnevatest viisidest:

  1. alustanud elektrienergia tootmist (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust);
  2. alustanud seda investeeringut puudutavate ehitustöödega (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust;
  3. võtnud endale kindla kohustuse tellida seadmeid tootmisseadme rajamiseks (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust;
  4. võtnud mis tahes muu kohustuse, mis muudab selle investeeringu pöördumatuks. Seejuures ei loeta investeeringut pöördumatuks muutuvate kohustuste hulka tootmisseadme aluse kinnistu omandamist, lubade hankimist ega ettevalmistustöid (aluse olemasolu hindamisel arvestatakse mh asjakohaseid riigiabi suuniseid ja riigiabi otsust).

Elektrituruseadus näeb ka ette, et tootjal on õigus taotleda Eleringilt hinnangut, kas tootja investeerimisprojekt vastab eelnimetatud tingimustele. Seoses sellega on Elering koostanud täiendava juhendmaterjali taastuvenergia toetuse taotluste esitamise ja menetlemise kohta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes