• Eesti
  • English

Sõnajalgade tuulikuvaidlus jätkub riigikohtus

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap October 9, 2018

BNS, 09.10.2018

Riigikohus võttis menetlusse Andres ja Oleg Sõnajala ettevõtte Aidu Tuulepark kaebused vaidluses Aidu tuulepargiehituslubade õiguspärasuse üle.

Riigikohus võttis teisipäeval menetlusse kaks Aidu Tuulepark OÜ määruskaebust, milles määruskaebuse esitaja leiab, et ringkonnakohus on oluliselt rikkunud kohtumenetluse norme ning vääralt kohelnud materiaalõigust, tuues sellega kaasa ebaõiged kohtulahendid, teatas Aidu Tuulepark.

Menetlusse võeti Aidu Tuulepark OÜ määruskaebus, mis puudutas taotlust jätta läbivaatamata Ida-Viru maavalitsuse protest tähtaja ületamise tõttu ja määruskaebus, mis puudutas väidetavat esialgse õiguskaitse rikkumist ning sellest johtuvalt määratud 10 000 euro suurust trahvi.

Tartu ringkonnakohus jättis juuni lõpus muutmata halduskohtu määruse, millega otsustati jätkata menetlust vaidluses Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle. Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis, et halduskohus on veenvalt selgitanud, miks maavanem ei rikkunud protesti esitades seaduses sätestatud tähtaega.

Menetlusosalised vaidlesid põhiliselt selle üle, kas maavanem sai vaidlusaluste ehituslubade andmisest teada tema väidetud ajal või varem ehk hiljemalt 2016. aasta suvel. Sellest sõltub, millal pidi maavanem käivitama järelevalve, tegema Lüganuse vallale ettepaneku ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks ja keeldumise korral pöörduma kohtusse.

Ringkonnakohus selgitas ühtlasi, et maavanemale kehtestatud tähtaja möödalaskmine ei välista edasist haldusjärelevalvet kohaliku omavalitsuse tegevuse üle. Seda ilmestab ringkonnakohtu hinnangul ka antud juhtum. Aidu Tuulepargi ja Lüganuse valla taotluste rahuldamise ja menetluse lõpetamise korral tekiks olukord, kus väidetavate õiguste järgimise võimalikuks hinnaks võib olla riigikaitse huvide kahjustamine.

Kohus peatas Aidu Tuulepark OÜ-l tuulikute püstitamise 2017. aasta 3. mail, kui võttis menetlusse Ida-Viru maavanema protesti 2015. aasta kevadel ettevõttele antud ehituslubade tühistamiseks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes