• Eesti
  • English

Kohus jättis Tootsi tuulepargi kinnistute enampakkumise jõusse

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap April 22, 2019

BNS, 22.04.2019

Tallinna ringkonnakohus lükkas tagasi tuuleenergiafirmade Raisner ja Eesti Elekter kaebused ja jättis jõusse Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) otsuse võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel.

Kohtu hinnangul ei olnud vaidlustatud suulise enampakkumise menetlus läbipaistmatu ning selles ei koheldud võimalikke pakkujaid ebavõrdselt. Kõigil on võimalik enampakkumisel osaleda ja teha enda parim pakkumine, vahendas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile otsust.

Kaebuse esitanud Andres ja Oleg Sõnajala firma Eesti Elekter ning Harry Raudvere ettevõte Raisner on varem meedias viidanud, et nende hinnangul toimub Tootsi enampakkumine Eesti Energia taastuvenergiafirma Enefit Greeni huvides. Enefit soovib kinnistule rajada tuulepargi.

RMK nõukogu otsustas 2017. aasta oktoobris võõrandada Tootsi kinnistu avalikul suulisel enampakkumisel, kuna kinnistu pole riigimetsa majandamiseks vajalik. Juhatusel tuli kinnitada enne enampakkumise väljakuulutamist avaliku suulise enampakkumise kord, sealhulgas kinnisasja enampakkumise samm.

Enampakkujate kuulutus ja tingimused tuli avaldada hiljemalt kolm nädalat enne enampakkumise toimumist vähemalt Ametlikes Teadaannetes, RMK veebilehel ja suuremates päevalehtedes. RMK juhatus kinnitas mõni päev hiljem Tootsi kinnistu enampakkumise korra ja sammu ja määras enampakkumise toimumise ajaks 8. novembri.

Kohtuasjas on vaidlus selle üle, kas RMK korraldatav enampakkumine on õigusvastane põhjusel, et RMK-l polnud õigust vaidlusalust vara võõrandada metsaseaduse alusel. Kaebajate hinnangu kohaselt on RMK kohelnud neid Eesti Energia AS-iga ebavõrdselt ning menetlus pole läbipaistev.

Esimeses astmes rahuldas halduskohus kaebuse kolmenädalase etteteatamistähtaja osas, kuna see oli õigusvastane, sest see ei tagaks riigile parimat pakkumist. Kehtiva õiguse kohaselt teatatakse vara võõrandamisest enampakkumise korras ette vähemalt kaks nädalat. Viidatud norm on loodud kaitsma pakkuja huve ning tal on õigus nõuda, et enampakkumisest teatakse ette mitte vähem kui kaks nädalat vara võõrandamise teate esitamisest.

Kehtiv õigus võimaldab enampakkuja korraldajal teatada enampakkumisest ette ka rohkem kui kaks nädalat. Pikema aja kohaldamist võib õigustada asjaolu, kui tegemist on näiteks ebatüüpilise, spetsiifilise või keerulise enampakkumisega. Asjaolu, et RMK on määranud teistes enampakkumistes pikemaid tähtaegu, ei loo kaebajatele subjektiivset õigust nõuda pikemaid tähtaegu kui on seaduses sätestatud.

Kolmenädalane tähtaeg saaks rikkuda kaebajate õigusi ja olla seetõttu õigusvastane, kui kohtumenetluses oleks tuvastatud asjaolu, mis oleks lubanud järeldada, et määratud tähtaja tõttu on menetlus läbipaistmatu või et isikuid koheldakse ebavõrdselt.

Seetõttu ringkonnakohus selle osa tühistas, leides, et pikema tähtaja määramiseks on vaja erandlikke asjaolusid, mida antud asjas ei ole välja toodud.

Halduskohtu otsus Eesti Energia kontserni kuuluva Tootsi Tuulepark OÜ-d puuduvas osas jõustus, kuna halduskohtu otsust selles osas edasi ei kaevatud. Tootsi Tuulepark OÜ kuulub Nelja Energia kontserni, mille Eesti Energia mullu ostis.

Ringkonnakohus tühistas otsuse ka osas, millega halduskohus tühistas RMK juhatuse 2017. aasta 16. oktoobri otsuse osas, millega teavitati AS-i Eesti Elekter kinnistu enampakkumise toimumisest ette kolm nädalat.

Samuti tühistati otsus menetluskulude väljamõistmises, jättes nüüd AS-i Eesti Elekter esimese astme menetluskulud tema enda kanda.

Menetlusosaliste apellatsiooniastme menetluskulud jäid nende endi kanda.

Tootsi tuulepargi kinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes