• Eesti

Riik tutvustab Eesti mereala planeeringu eskiislahendust

Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap April 8, 2019

BNS, 08.04.2019

Rahandusministeerium esitab esmaspäeval tutvumiseks ja arvamuste avaldamiseks Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse ning mõjude hindamise eelnõu.

Eelnõu eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutuse pikaajalistes põhimõtetes, et saavutada ja säilitada merekeskkonna hea seisund ning edendada meremajandust.

Riigihalduse minister Janek Mäggi sõnul on Eesti kui mereriigi jaoks tegemist äärmiselt olulise planeeringuga, mis tekitab loodetavalt elavat huvi. „Kutsun kõiki huvilisi eskiisiga tutvuma ja esitama arvamusi Eesti mereala planeeringu koostamiseks,“ sõnas Mäggi. „Mereala kasutus intensiivistub pidevalt, mistõttu peame siin ajaga sammu pidama ja oma merealade arendamisel arvestame ka uute tegevustega, nagu näiteks vesiviljelus.“

Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Katri-Liis Ennok ütles, et mereala planeering puudutab otseselt paljusid huvigruppe ettevõtjatest keskkonnakaitsjate ja kohalike kogukondadeni. „Seetõttu kaasasime planeeringu eskiislahenduse koostamisse huvigrupid nii avalikust kui erasektorist, kes andsid selle valmimisse olulise panuse. Meie sooviks oli töötada välja parim võimalik lahendus, mis arvestaks erinevaid mereala kasutusvõimalusi,“ selgitas Ennok.

Mereala planeeringu eskiislahendus kajastab Eesti mereala kooskasutust, andes valdkonniti suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või kus nende tekkimist võib heade eelduste tõttu ennustada, nagu näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning tuuleenergeetika jaoks ka ruumiliselt määratletud arendusalad.

Planeeringuga määratakse kindlaks, millistes piirkondades ja tingimustel saab majandustegevusi ellu viia. Koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju ning nende tegevustega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele. Samuti hinnatakse tegevuste sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõju inimese tervisele. Mereala planeering koostatakse koostöös konsultandimeeskonnaga Hendrikson&Ko-st.

Pärast planeeringu kehtestamist on see edaspidi aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele. Ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ning rannikukogukondadele saab planeering olema tegevuse suunajaks. Mereala planeeringuga tuleb arvestada järgnevate planeeringute, mereala kasutust mõjutavate otsuste, merekasutuseks väljastatavate lubade ning riigi ja kohaliku omavalitsuse strateegiliste arengudokumentide koostamisel.

Mereala planeeringu avalik väljapanek toimub 23. aprillist kuni 23. maini rahandusministeeriumi veebilehel ja mereala portaalis.

Huvilised on oodatud osalema ka eskiislahenduse ja selle mõjude hindamise avalikel aruteludel mereäärsetes maakondades, kus tutvustatakse eskiislahendust ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid.

Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule saab esitada 23. maini rahandusministeeriumi e-posti aadressil info@fin.ee. Küsimustega saab pöörduda rahandusministeeriumi nõuniku Triin Leplandi poole emailil triin.lepland@fin.ee ja telefonil 4520521.

Pärast avalikustamist asutakse koostama planeeringu põhilahendust koos mõjude hindamisega. Esialgu on planeeritud, et aasta lõpuks jõutakse ametkondadega kooskõlastamise etappi. Valitsusele on plaanis esitada Eesti mereala planeering kehtestamiseks 2020. aasta hilissügisel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes