• Eesti

Kuidas päästa inimest tuulegeneraatorist?

Eesti uudised, ETEA uudised, Tuuleenergia blogi, Uncategorized - Tuul August 17, 2020

Eesti tuuleenergia arendus kogub jõudu ja tuuleressurssi, mida roheliseks elektriks muuta, jagub meil nii maismaal kui merel. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon koos Päästeametiga on ellu kutsumas täiesti uut päästmisrežiimi, mis tagab inimese eduka päästmise tuulegeneraatorist.

Eesti tuuleenergia valdkonda saab enda tegutsemisajale vaadata tagasi hea tundega, meil ei ole tuulikutes juhtunud fataalseid  tööõnnetusi. Põhjus on tuuleenergiaettevõtete selgepiirilises suhtumises tööohutusse. Tuulegeneraatorites teevad tööd ainult selleks sertifitseeritud spetsialistid. Eestis järgitakse Global Wind Organisation rahvusvahelisi ohutusstandardeid, mis nõuavad spetsialistidelt jätkukoolituste läbimist iga kahe aasta tagant.

Kuigi tuulikusse sisenetakse vaid vajadusel ja kõik tuulikusse sisenejad on ohutuskoolitused või vähemalt ohutusinstruktaaži läbinud, on tuulik siiski ohtlik tööpaik. Vaadates tulevikku on oluline olla valmis võimalikeks õnnetusteks. Mis juhtub siis, kui inimene, kes asub 100 meetri kõrgusel tuulikus saab viga ja teda tuleb aidata sealsamas tuulegeneraatori gondlis ning toimetada võimalikult ohutult haiglasse?

“Päästjatel puudub täpsem ettekujutus kuidas käituda erinevate sündmuste puhul tuulikutes. Seda kindlasti ka seetõttu, et Eestis on olnud selliseid sündmusi vähe. Kindlasti peab päästjate teadlikust ja oskusi arendama selletaoliste sündmuste puhul. Loodame, et õppuste käigus leiame kitsakohtadele lahendusi ja milliseid päästeteenuseid on sündmuste lahendamiseks võimalik kasutada. Kindlasti oluline on hoida infoväljas Terviseametit ning Politsei- ja Piirivalveametit. Kes tahes esmareageerija peab ära tundma millise sündmusega on tegu ja osata juba alguses kaasata vajaliku ressursi.” Indrek Agar, Päästeameti valmisoleku talituse eskpert.

Keerulised päästmisoperatsioonid nõuavad mitmete osapoolte koostööd. Eelmisel aastal alustasid Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, Eesti suurim tuuleenergia tootja Eenefit Green ja Päästeamet koostööd, et valdkond kaardistada ja välja töötada tegevusrutiinid.

Kaardistamisel ilmnesid mitmed kohe lahendust vajavad ja suuremad seadusandluse muutmist vajavad asjaolud. Esimese lahendusena lisati tuulikute asukohad Päästeameti kaardirakendusse, koos mõlemale osapoolele sobilike märgistusega. Teadmiseks, varem oli energiaettevõtetel ja päästeametil kasutusel erinevad koordinaatide süsteemid, mis õnnetuse korral pikendaks tunduvalt õnnetuspaigale jõudmise aega.

Tuulegeneraatoris töötamisel kannavad kõik spetsialistid ohutusrihmasid. Õnnetuse korral takistavad ohutusrihmad küll inimese kukkumist kõrgustelt, kuid takistavad keha verevarustust. Seetõttu on eriti oluline ajatelg, kui inimene õnnetuse korral reaalselt abi saab ja selle abi professionaalsus. Sellist abi saab anda ainult kiirabi.

Kuna kiirabil ja Päästeametil ei ole täna (õnneks) veel kogemust reaalsest tuulikust inimese päästmisega, alustasime kõigi osapoolte tuulegeneraatorite ohutuse koolitamisega. Alustasime turvalises Reval Merekooli klassiruumis, kus rahvusvahelise kogemuste ohutusinstruktor Raivo Männik selgitas mida tuulegeneraatoris ohutuse valdkonnas praktiseeritakse.

Õppekäik Enefit Greeni Viru-Nigula tuulepargi tuulikusse osalejate senised teadmised reaalselt proovile. Kiirabist Jaanus Tramberg ja päästeameti spetsialistid Erkki Põld ja Indrek Agar viibisid üle kahe tunni tuuliku gondlis, kus Enefit Green tuuleenergia valdkonnajuht Siim Ots tutvustas tuuliku ehitust ja spetsiifilisemaid nüansse, mis võib juhtuda ja kuidas saab viga saanud inimest erinevates olukordades aidata. Mõtteainet ja arutluskohti tekkis hulganisti. Järgmise etapina kaasatakse kogu protsessi Siseministeerium ja Tervisekaitseamet, kes on riiklikul tasandil valdkonna poliitikate ja tegevusstandardite kujundajad.

Sellel sügisel kogunevad kõik osapooled laua taha, et läbi mängida lauaõppus ehk table task. Mängime läbi stsenaariumi, kus inimene on tuulikus viga saanud ja tuleb kõne hädaabinumbril. Lauaõppuse eesmärk on teada saada kõik võimalikud asjaolud, mis telefonikõnest, kuni inimese haiglasse toimetamiseni protsessi mõjutada võivad. See nõuab suurt koostööd kõigilt osapooltelt. Järgmisel varakevadel  toimub reaalõppus tuulikus. Läheme päris tuulikusse, kust toimetame haiglasse vigastatud inimese.

Tulles tagasi alguse juurde, siis Eestis ei ole täna juhtunud ühtegi fataalset õnnetust tuulikus ja kõigi asjaosaliste siiras soov, et see nii ka jääks. Tuuleenergia ettevõtted võtavad ohutust jätkuvalt ülitõsiselt ja tuulikusse saavad siseneda vaid selleks ettevalmistuse saanud inimesed. Kuid kõigile osapooltele on vajalik kindlustunne, et õnnetuse juhtumise korral me ei hakka otsima õiget tuulikut või vaagima, kuidas inimene kõige paremini haiglasse toimetada. Me oleme valmis ja loodame, et neid oskuseid ei tule reaalsuses järgi proovida.

Terje Talv

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes