• Eesti
  • English

Tuuleenergia

Tuul on rikkalik energiaallikas ning tuuleenergiast on saanud tänaseks tõsiseltvõetav alternatiiv heitmeid tekitavatele fossiilkütustele. Tuuleenergia kasutuselevõtuga saab vähendada õhku paiskuvate kasvuhoonegaaside hulka ning seetõttu aitab tuulest toodetud energia võidelda kliimamuutusega. Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni põhinevale hinnangule toetudes aitas tuuleenergia Euroopa Liidus 2011. aastal vältida ligikaudu 140 miljonit tonni CO2-heitmeid (aastal 2008 oli see arv 91 miljonit tonni), mis on võrdeline eemaldamaks tänavatelt 33% Euroopa Liidu autodest (ca 71 miljonit sõidukit).

Tuuleenergia vahetab välja fossiilkütused ja nende kopsakad CO2-heitmed
Kuna elektrituulikud (rahva keeles ka tuulegeneraatorid ja tuulikud) ei tarbi kütust ning nende käitamis- ja hoolduskulud on madalad, on tuuleenergia piirkulu minimaalne. Seetõttu tähendab tuuleenergia osakaalu tõus kogu elektrienergias, et turult tõrjutakse välja kulukamad ja saastavamad elektritootmise tehnoloogiad (põlevkivi, nafta, süsi ja gaas).

Tuulepargi ehitamine ei koorma keskkonda
Nii pea, kui tuled sisse lülitatakse, on vaja elektrijaama ning kõikide elektrijaamade ehitamise käigus tekib CO2. Elutsükli heitmed hõlmavad jaama ehitamist, kütuse kaevandamist ja transporti, käitamist ning hooldamist. Tuuleenergial on elutsükli heitmed kõikidest energiatootmistehnoloogiatest aga kõige väiksemad. Elektrituulik hüvitab ehitamiseks kulunud energia ja süsihappegaasi kolme kuni kuue kuuga.

Tuuleenergia väldib kliimamuutuskulusid
Kliimamuutuste vastase võitluse strateegia nurgakiviks peetakse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ETS), mis on teisisõnu nn piiramise ja kauplemise süsteem, kus piiratakse lubatud heitkoguste üldist taset, kuid selle piires on süsteemis osalejatel võimalik saastekvoote osta ja müüa vastavalt vajadusele. ETS määrab, kui palju iga riik ja tööstusettevõte võib paisata õhku kasvuhoone heitgaase. Kui tööstused toodavad gaase rohkem, peavad nad selle eest maksma, kui vähem, võivad nad oma kasutamata kvoodi maha müüa. See saadab investoritele selge signaali: kliimamuutuse hind, mille hetkel ühiskond kinni maksab, nihkub üha enam saastajale.

Tuuleenergial on palju keskkonnaalaseid eeliseid
Võrreldes traditsiooniliste elektrijaamadega pakub tuuleenergia täiendavaid keskkonnaalaseid eeliseid, nagu näiteks:

• puuduvad NOx-heitmeid (troposfääriosooni lähteained, mis mõjuvad tervisele ja põhjustavad kasvuhoonegaasidest tingitud soojenemist);

• puuduvad teised õhu saasteaineid, nagu vääveldioksiid (happevihma põhjustaja), ning osakesed, millel on vähki põhjustav toime ning kahjulik mõju inimeste tervisele;

• käitamise ajal ei kasutata vett – tuuleenergia aitab kokku hoida umbes 1,2 miljardit m³ vett aastas (rahaline kokkuhoid seejuures 2,4 miljardit eurot);

• kütuse kaevandamine elektrienergia saamiseks puudub.

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes