• Eesti
  • English

Väiketuulikud

Väiketuulikud on üks vähestest tarbijale kättesaadavatest viisidest koduseks elektritootmiseks. Elektri genereerimisel tarbimise läheduses on mitmeid eeliseid:

  • Hajatootmine vähendab investeeringuvajadust elektri ülekandevõrkudesse ning liinikadusid. 
  • Elektritootmise kohalikku omandisse minek soosib regionaalset arengut, andes tuulises piirkonnas elavatele inimestele ja ettevõtetele soodsa hinnaga tootmissisendi.
  • Kui elektrit toodetakse taastuvast allikast, vähendab see fossiilsete kütuste põletamisest tulenevat lokaalselt saastet ning globaalseid kliimasüsteemi kahjustusi.

Kuigi väiketuulikuid on kasutatud läbi eelmise sajandi, algas nende intensiivsem kasutuselevõtt alles viimase 25 aasta jooksul. Enamus väiketuulikute tootjaid on turule tulnud viimase viie aasta jooksul ja seega on see tehnoloogia ka dünaamilises arengus.

Maailma Tuuleenergia Assotsiatsioon väiketuulikute raporti andmetel oli 2014. aasta lõpuks üle maailma paigaldatud ligikaudu 945 000 väiketuulikut. Võrreldes varasema aastaga on see number kasvanud 8,3%. Väiketuulikute koguvõimsus 2014. aasta lõpuks oli 830 MW, 2013. aastal oli see 755 MW, 2012. aastal 678 MW ning 2011. aastal 576 MW.

Eestis võeti väiketuulikuid kõige aktiivsemalt kasutusele 2013. aastal, mil ühendati Elektrilevi võrku 15 uut väiketuulikut koguvõimsusega 150,6 kw. Enamik neist tuulikutest olid 10 kilovatised. Võrku ühendatud väiketuulikud tootsid Eestis 2013. aastal umbes 100 MWh elektrit. Teadmata on kui palju tootsid need tuulikud elektrit, mille omanikud kohe ise ära tarbisid, ning kui suur on võrguühenduseta väiketuulikute elektritoodang.

Elektrilevi 2017 aasta andmetel on nende võrku liidetud 20 alla 15 kw võimsusega mikrotuulikut, mille koguvõimsus on 190 kw. Lisaks on Elektrileviga liitunud ka kolm mikrotootjat ja üks üle 15kw energiatootja, kes toodavad energiat kombineeritult kasutades selleks tuule- ja päikeseenergiat (koguvõimsusega 51 kw).

Korduma kippuvad küsimused:

Mis on väiketuulik?

Kas ja kuidas ühendada väiketuulik elektrisüsteemi?

Kui oluline on tuuleressurss ja õige asukoha valik?

Mida peaks teadma planeerimisest ja lubadest?

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes