• Eesti

Euroopa tuuleenergeetikud ootavad Eestilt suuremat panust meretuuleenergia arendamisse

Tuuleenergia blogi - eteap October 2, 2017

Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon WindEurope koos Läänemere tuuleenergia assotsiatsioonide esindajatega Saksamaalt, Poolast, Leedust, Lätist, Soomest, Rootsist, Taanist ja Eestist allkirjastasid Läänemere meretuuleparkide deklaratsiooni, millega innustatakse Läänemerd ümbritsevate riikide valitsusi tihedamale koostööle meretuuleparkide arendamisel.

Deklaratsioonis tehakse piirkonna valitsustele ettepanek riikliku taastuvenergia strateegia välja töötamiseks, mis sätestaks meretuuleparkide panuse riikide energiatootmisse ja energiakogused pärast aastat 2020. Pika perspektiivi ja ühiste eesmärkide olemasolu annaks meretuuleparkide arendajatele ja investoritele kindluse keskkonnasõbraliku energiatootmise planeerimiseks ning meelitaks Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni WindEurope esindaja sõnul piirkonda uusi investoreid.

Meretuuleparkide ehitusvõimekusega jäämurdjal Botnica deklaratsiooni allkirjastanud Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni WindEurope tegevjuht Giles Dickson ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juht Martin Kruus andsid deklaratsioon üle ka Majandus- ja Kommunikatsiooniminsteeriumi energeetika asekantslerile Ando Leppimanile. Deklaratsiooni üleandmisel ministeeriumis avaldasid Dickson ja Kruus lootust, et Euroopa Liidu eesistujana kasutab Eesti võimalust aitamaks kaasa, et korrata Läänemerel Põhjamere meretuuleparkide arendamise edulugu.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile üle antud deklaratsioonis juhitakse tähelepanu ka vajadusele tihendada Eesti, Läti ja Leedu koostööd ruumilisel ja võrguühenduste planeerimisel, mis aitaks kaasa kogu regiooni tuuleenergia potentsiaali paremini kasutusele võtta. Tihedam koostöö aitaks ka parandada piirkonna energiajulgeolekut, tagada energiahindade stabiilsust ning Euroopa Liidu kehtestatud keskkonnanõudeid kasvuhoonegaaside vähendamiseks.

Sel kuul avaldatud analüüsis “Euroopa tuuleenergia tuleviku stsenaariumid aastaks 2030” tuuakse välja, et tänu soodsatele geoloogilistele ja klimaatilistele tingimustele on Läänemere avamere tuuleparkide tootmismahu kasvu potentsiaali rakendamine aastaks 2030 tooks piirkonda hinnanguliselt 239 miljardit eurot uusi investeeringuid ja looks 569 000 töökohta. Täna on Läänemerre ehitatud 1,5GW tootmisvõimsusega tuuleparke, kuid logistiliste tingimuste, tuuletugevuse ja madalate lainete tõttu võiks Läänemerest saada avamere tuuleenergia tootmises Põhjamere järel tähtsuselt teine piirkond Euroopas.

Deklaratsiooni eesmärkide saavutamiseks ja koostöö edendamiseks regioonis kutsub Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsioon WindEurope juba käesoleva aasta 11. oktoobril kokku esimese sellesisulise töörühma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes