• Eesti
  • English

Kuidas päästa inimest tuulegeneraatorist?

Eesti uudised, ETEA uudised, Tuuleenergia blogi, UncategorizedAugust 17, 2020

Eesti tuuleenergia arendus kogub jõudu ja tuuleressurssi, mida roheliseks elektriks muuta, jagub meil nii maismaal kui merel. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon koos Päästeametiga on ellu kutsumas täiesti uut päästmisrežiimi, mis tagab inimese eduka päästmise tuulegeneraatorist.

Loe edasi »

Rahandusministeerium kutsub mereala planeerimises kaasa rääkima

Eesti uudised, Tuuleenergia blogi, UncategorizedAugust 11, 2020

Eesti esimese riikliku mereala planeeringu põhilahendust ja selle mõjude hindamist tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 17.-19. augustini Tallinnas, Kuressaares ja Saka mõisas, kuhu on oodatud kaasa rääkima ja mõtlema kõik huvilised.

Loe edasi »

Miks ma tuulikusse ei saa?

ETEA uudised, Tuuleenergia blogi, UncategorizedAugust 10, 2020

Tuulegeneraatorid on võimsad, suured ja pakuvad täiesti põhjendatult inimestele huvi. Nii tulevadki aeg-ajalt soovid tuulikut külastada. Kahjuks peab alati eitavalt vastama, sest see näiliselt lihtne ettevõtmine nõuab ohtralt ohutusmeetmeid ja ressursimahukaid otsuseid. 

Loe edasi »

Riigikohus: nii omavalitsus, Kaitseministeerium kui ka arendaja peavad tuulikute kavandamisel olema avatud koostööle

Eesti uudised, ETEA uudised, Tuuleenergia blogiJune 22, 2020

Riigikohus jättis rahuldamata tuulegeneraatori ehitusloa saamiseks kohtusse pöördunud ettevõtja kaebuse ning selgitas ühtlasi Kaitseministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja arendajate õigusi ja kohustusi tuulikute kavandamisel.

Loe edasi »

Pärnu linnavolikogu algatas tuulepargi eriplaneeringu

ETEA uudised, Tuuleenergia blogi, UncategorizedJune 22, 2020

Pärnu linnavolikogu algatas Paikuse osavalda Põlendmaa küla lähedale kavandatava tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu eriplaneeringu ning selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise koostamise.

Loe edasi »

Saaremaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

ETEA uudised, UncategorizedJune 16, 2020

Saaremaa Vallavolikogu algatas 27. septembri 2018. a otsusega nr 1-3/96 Saaremaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Üldplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamiseks ja planeeringuala hõlmab kogu Saaremaa valla haldusterritooriumi 2718 km2 suurusel alal.

Loe edasi »

Saaremaast läände jääv mereala sobib tuulepargiks

Eesti uudised, ETEA uudised, Tuuleenergia, Tuuleenergia blogi, UncategorizedJune 11, 2020

Saaremaast läände jääv mereala sobib tuuleenergeetika arendamiseks. Sellisele järeldusele jõudsid TÜ Eesti Mereinstituudi teadlased, kes uurisid sealset merepõhja elustikku ja elupaikasid.

Loe edasi »

Lääne-Nigula valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ja arutelud

Eesti uudised, ETEA uudised, Tuuleenergia blogiJune 8, 2020

Lääne-Nigula vallavolikogu on oma 17.10.2019. a otsusega nr 54 algatanud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Omavalitsuse eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivaim asukoht Lääne-Nigula vallas ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks. Loe edasi »

1 2 3 4 5 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes