• Eesti

Andrus Karnau: roheline valitsus

Eesti uudised, Energiakaubandus, Tuuleenergia, VäiketuulikudApril 17, 2015

Postimees, 17.04.2015

Kuigi teoorias on kütuseaktsiis keskkonna- ega energiapoliitika vahend, siis praegu kasutab valitsus seda vaid riigikassa täitmiseks. Seetõttu mõjuvad ka peaminister Taavi Rõivase sõnad Eesti Päevalehele antud intervjuus, et maainimesed ostku säästlikum auto, mõnitamisena. Ometi on Rõivasel ses osas õigus, et tarbimismaksude suurendamist on Reformierakond lubanud. Kes valis? Ise valisime.

Lähiaastail peab ka Eesti hakkama bensiini segama biolisandiga, et täita Euroopa Liidu nõudeid. Valitsusliit lubab seda ka oma tegevusprogrammis. Eesti autopark on vana. Ei ole raske ära arvata, milline pahameel puhkeb, kui autoomanikud avastavad, et moodne segatud kütus ei sobi nende auto mootorile. Selle vastu aitab küll peaministri äsjane soovitus, aga nagu selgus, ei ole valijad valmis oma autoparki uuendama. 500–600-eurose brutopalgaga on see ka võimatu.

Milline on uue valitsuse energiapoliitika? Rõivase teine valitsus on roheline, toonitades igal sammul kodumaist taastuvenergiat. Valitsus seab väga ambitsioonikad taastuvenergia kasutamise eesmärgid. Pool elektrist tuleks toota 2030. aastaks taastuvaist allikaist, 80 protsenti toasoojast peab tulema biokütusest. Sellest pole aga sõnagi, kuidas seda teha kavatsetakse. Suures mahus taastuvelektri tootmiseks oleks vaja ehitada ka suurituuleparke. Narva põlevkivijaamades peaks hakkama taas põletama puitu. Tallinn vajaks paari hakkpuidukatlamaja. Ilmselt eeldavad ettevõtjad, et riik peaks neid nende investeeringute tegemisel toetama. Raha tuleks jällegi maksumaksjalt.

Veelgi keerukam on eesmärk, et Eesti peab energiakandjaid importivast maast saama energiakandjaid eksportivaks riigiks. Valitsusliidu lepingus jätkub mõistatamisainet. Mida see tähendab? Maagaasist ning bensiinist ja diislikütusest täielikku loobumist? Viimast saaks küll toota põlevkivist, aga jällegi on valitsus seadnud eemärgi, millest avalikkus pole kuulnudki. Rääkimata sellest, et kas oleme valmis kõikide nende eesmärkide täitmise eest maksma.

Valitsusliit lubab arendada gaasitaristut (ülekandetrassid, LNG terminalid). Millegipärast ei leia programmist punkti, mis lubaks arendada Balti riikide gaasiturgu. Sel ajal kui me vaidlemise soomlastega, ehitasid leedukad LNG terminali. Suur tükk kohalikust gaasitarbimisest tuleb sealt. Nüüd oleks vaja arendada gaasiturgu, aga millegipärast räägib valitsusliit vaid betoonist ja terasest.

2025 tahab valitsus meie elektrivõrgu lahutada Venemaast. See on kindel lubadus. Jällegi, ülikulukas eesmärk, mis seni on olnud pigem paari poliitiku soovunelm. Nüüd on see valitsuse ametlik poliitika.

Tähelepanuväärsed on koalitsioonilepingus punktid, mida seal enam pole. Mullu kevadel võimule tulnud Rõivase esimene valitsus lubas Eesti Energia tükeldada. Seda valitsemisprogrammis enam pole. Mis muidugi ei tähenda, et see mõte oleks maha maetud. Valitsemisprogramm lubab analüüsida riigifirmade omanikupoliitikat. Samuti pole valitsus öelnud, mida teha taastuvenergia toetustega. Praegune rohelise elektri toetusskeem on Eestis kehtinud kaheksa aastat. Kõik katsed seda muuta on liiva jooksnud. Valitsusliidu programm ütleb napisõnaliselt, et taastuvenergia sektori arendamine peab käima tarbijatele säästlikul viisil. Mida see tähendab?

Üks konkreetne lubadus selles valdkonnas on veel. Valitsusliit lubab mikrotootjatele maksta taastuvenergiatoetust kogu võrku antud elektri eest. Seegi on olnud varem suur tüliõun IRLi ja mõne Reformierakonna poliitiku vahel ning puudutab üsna väikse ringi ettevõtjate huve.

Valitsus on meil rohelisest rohelisem. Iseasi, kas valijad seda vaatekohta jagavad. Võib-olla pole nad sellest arugi saanud.

Majaomanik: kui toetus ära kaob, pole asjal enam mõtet!

Eesti uudised, VäiketuulikudNovember 28, 2014

Õhtuleht, 28.11.2014

Plaanitav seadusemuudatus lõpetab elektri väiketootjate laustoetamise.

Sisuliselt võtab seadusemuudatus, millega lõpetatakse elektri väiketootjate toetamine, tulevastelt tootjatelt võimaluse elektrit müüa ja lõpetab päikesepaneelide paigaldamise buumi, leiab Tartu ettevõtja ja majaomanik Heiki Kirso. Loe edasi »

Eesti alustas väiketuulikute eksporti

Eesti uudised, Tuuleenergia, VäiketuulikudAugust 12, 2014

Äripäeva Tööstusuudised, 12.08.2014

Augusti alguses püstitati Soome esimene Eestis toodetud väiketuulik, mis on tuuleenergia klastri hinnangul märgilise tähtsusega Eesti tuuleenergia tööstusele, sest meist on saanud tuulikuid eksportiv riik.

Turu linna lähedale Aurasse installeeritud 30 meetrine, hüdrauliliselt langetatava mastiga ja 20 kilovatine TUGE 20 tuulik on täielikult toodetud Eestis AS Konesko poolt.

„Lisaks väga headele looduslikele tingimustele toota Eestis tuuleenergiat, on meil potentsiaali kaasa lüüa ka tuuleenergia tööstuses. Väiketuulikute tootmine on hea näide, kuidas väikeses riigis on võimalik nutikalt spetsialiseeruda,“ kommenteeris uudist Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni ja Tuuleenergia Klastri juht Tuuliki Kasonen.

Ta lisas, et riigi poolt on olnud abiks nii väikeseadmete võrgutingimuste lihtsustamine, EASi klastrite toetusprogramm kui ka Kredexi investeeringutoetus, mis väiketuulikute turu Eestis käivitas.

Konesko AS hakkas kodumajapidamistele ja väikeettevõtetele mõeldud mikro- ja väiketuulikuid arendama 2009. aastal ning alustas kolm aastat hiljem mudelite TUGE® 10 (10kW) ja TUGE® 20 (20kW) tootmist. Mõlemat tuulikut on testitud juba aastaid karmides keskkonnatingimustes Nasval, kus keskmine tuule kiirus on olnud 45 m/s ning temperatuur talvel langenud kuni -35⁰ C.

Konesko müügijuhi Indrek Gregori sõnul valmisid esimesed väiketuulikud koduturule, mis oli heaks võimaluseks saada kiiret tagasisidet ning viia vajadusel toodetesse sisse parandusi ning täiendusi.

„Täna tunneme, et oleme valmis sisenema välisturgudele. Eelmise aasta lõpus sõlmisime esimesed müügilepingud klientidega Soomes ja Saksamaal ning tänaseks on esimene tuulik püsti ja teine on tarnitud ning ootab püstitamist,“ lisas Gregor.

Et Eestis on ka teisi mikro- ja väiketuulikute prototüüpe testimise faasis, siis on tuuleenergia klastri hinnangul väiketuulikute turule sisenemas ka teisi kodumaiseid ettevõtteid.

Puhta vee teemapark saab elektri päikesest ja tuulest

Eesti uudised, Tuuleenergia, VäiketuulikudJune 17, 2014

Virumaa Teataja, 17.06.2014

Lääne-Virumaa ja Järvamaa piiril paiknev puhta vee teemapark saab elektrienergia taastuvenergia lahendustest: päikesest ja tuulest. Kui energiast puudus tuleb, toodab seda bensiinigeneraator.

Kohalik elektrivõrk varustab elektriga puhta vee teemapargi õppekeskust, õpperadade infopunkte, puurkaeve, valvekaameraid, kolme metsaonni ja meelteaeda. Tulevikus saavad sealt energiat looduskaamerad ja rajatavad hooned.

Elektrivõrgu ehitamiseks paigaldati üle 3,5 kilomeetri maakaableid. Paigaldatud päikesepaneelid ja väiketuulik on võimelised tootma aastas ligikaudu 7000 kWh elektrienergiat lokaalsesse elektrivõrku.

Puhta vee teemapargi rajamise eestvedaja Priit Adler rääkis, et autonoomse elektrienergiasüsteemi, mis ei ole ühendatud üleriigilise elektrivõrguga, testmine võttis aega kaheksa kuud ning testperiood oli raske nii tarbijale kui ehitajale-paigaldajale. Praegu töötab süsteem aga laitmatult.

Kuna puhta vee teemapargi elektrilahendus on muust elektrisüsteemist sõltumatu, saab tarbida ainult seda energiat, mida kohapeal toodetakse.

Mais, kui uut elektrisüsteemi huvilistele tutvustati, oli just tuulevaikne päev – see tähendab, et tuulik ei töötanud ega tootnud. Taastuvenergia puhul tulebki arvestada sellega, et tuul ei puhu ja päike ei paista pidevalt.

Tuulik ise asub keskusehoonest umbes 350 meetri kaugusel. Tuule­energiat on võimalik toota lagedas paigas, kuhu saab panna lähedal asuvatest hoonetest ja puudest kõrgema masti. Aga hoonetest eemal asub tuulik ka seepärast, et selle tekitatav müra ei segaks.

Taastuvenergia lahenduse paigaldanud OÜ Bakeri juht Anti Tiik selgitas, et päikesest ja tuulest toodetav energia läheb otse tarbimisse, selle, mis aga üle jääb, salvestab süsteem akudesse. “Eesmärk on akusid võimalikult vähe koormata laadimistsüklitega ja hoida neid piisavalt laetuna kogu aeg. Süsteemi juhitakse läbi interneti,” rääkis Anti Tiik. Akud mahutavad 44 kilovatt-tundi energiat. Kui aga akudesse salvestatud energia ei kata tarbimisvajadust, hakkab tööle bensiinigeneraator, mis energiat juurde toodab.

Priit Adleri sõnul suudetaks praegu suveperioodil toota elektrienergiat rohkem, kui seda tarbitakse. Samas kasutatakse ainult LED-lampe ja teisi säästlikke lahendusi ning näiteks pimedal ajal, novembris-detsembris, mil päikesest toodetav energia on minimaalne, jälgitakse tarbimist hoolega.

Anti Tiik selgitas veel, et taastuv­energial põhinevad off-grid-lahendused ehk need, kus elektrivõrku ei ole ja liinide vedamine maksaks üle 20 000 euro, tasuvad ennast ära kohe, kui esimest korda lülitit vajutada, elektrivõrguga liitumine tuleks lihtsalt kallim.

“Taastuvenergia tehnoloogia võimaldab toota elektrit ja arendada ettevõtlust ka neis piirkondades, kuhu riikliku elektrivõrgu ehitamist ei peeta vajalikuks või maksab see rohkem, kui kulub sõltumatu elektrivõrgu arendamisele. Hea on tõdeda, et on Euroopa Liidu toetusmeetmeid, mis selliseid vajalikke ja investeeringumahukaid ettevõtmisi toetavad,” kommenteeris puhta vee teemapargi autonoomset energialahendust Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht Tuuliki Kasonen.

Taastuvenergia lahenduse rajamist puhta vee teemaparki toetas PRIA.

Puhta vee teemapark on teaduspark, kus keskendutakse puhta vee temaatikale. Seal saab vastuse küsimustele, kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi, kuidas sõltub elu puhtast veest ja millest sõltub vee kvaliteet, ning osaleda loodusõpperetkedel.

Teemapargi keskus asub Tamsalu vallas Järsi külas, kuid tegevuskohad paiknevad kümne kilomeetri raadiuses, ulatudes veel Väike-Maarja ja Järva-Jaani valda.

Töötoas valmistati päikesepaneele

Hiljuti korraldati puhta vee teemapargi äsja avatud õppeklassis esimene töötuba, kus õpetati Väike-Maarja gümnaasiumi noori valmistama päikesepaneele.

Koolinoored ehitasid MTÜ Eco-Nomicsi juhendajate abiga päikesepaneelid algusest lõpuni, kasutades fotoelemente, tinaribasid, silikooni, jootetina ja -vedelikku, markereid ning juhtmeid elektri tootmiseks päikesevalgusest.

“Kui keegi, kellel ei ole elektriku kutsepabereid ja/või haridust, ehitab ise endale off-grid päikesepaneelid, tundub see ebareaalne, kuid on siiski täiesti võimalik. Eestis suudetakse juba mitu aastat päikesepaneele ise ehitada,” selgitas MTÜ Eco-Nomicsi juhatuse liige Jim Self.

Puhta vee teemapargi õppeprogrammi käigus tutvustati koolinoortele veel lokaalse päikese- ja tuuleenergia kui taastuvenergia väikelahendusi, põletati katseks fossiilset kütust, anti algteadmisi energiatootmisest, lisaks korraldati arendav energiamäng. Ettevõtmine sai teoks energeetikatudengite projekti “Energia ja noored” raames. Üritust aitas läbi viia ka Eesti Taastuv­energia Koda.

MTÜ Ökokratt esindaja Priit Adleri sõnul on päikesepaneelide val­mistamise koolitusi kavas teha hiljemgi. (VT)

Väikese Suigu küla mees on taastuvenergia lahendusega igati rahul

Eesti uudised, Tuuleenergia, VäiketuulikudJune 17, 2014

Virumaa Teataja, 17.06.2014

Suigu küla ainus elanik Mart Saarne saab toas tule põlema panna, televiisorit vaadata, masinaga pesu pesta ja kaevust vett pumbata, kuid elektriliine külla ei lähe. Kasutusel on hoopis tuulegeneraator ja päikesepatareid.

Suigu asub lähimast elektriga varustatud asulast Tudust kuue kilomeetri kaugusel ning elektriliinide vedu sinna oleks läinud väga kalliks. Seetõttu neli aastat tagasi taastuvenergia lahenduse – väiketuuliku ja päikesepatareide kasuks otsustatigi.

Elektrilahenduse kulusid ei pidanud kandma tarbija üksi, vaid aitasid ka Vinni vallavalitsus ja riik.

Mart Saarne sõnul on ta olukorraga rahul. Suvisel perioodil on kogu elektrivajadus rahuldatud.

Kasutamist ta muidugi jälgib, näiteks on tarvitusele võetud LED-valgustid. Saarne selgitas, et toodetav energia salvestatakse esmalt akudesse, laadimine käib pidevalt ning akudest läheb see vajadusel kasutusse.

“Eks talvel on muidugi natuke vilets, kui päikesevalgust vähe ja ilmad juhtuvad ka tuulevaiksed olema,” nentis Mart Saarne.

Samas arvas ta, et talviti maamajapidamises külmkappi vaja ei ole ja kui tekib tõesti olukord, et elektrienergiat üldse kasutada ei saa, võib toas ju küünla põlema panna.

Bensiinigeneraator on mehel küll olemas, aga seda ta tarvitusele võtnud ei ole.

Suigu küla ainus pidev elanik teab, et süsteemi annaks täiustada, muretseda juurde akusid ning veel kaks päikesepaneeli, kuid see läheks väga kulukaks.

“Mina olen rahul, olukord pole võrreldav sellega, mis oli enne elektrilahenduse saamist,” ütles Mart Saarne.

Osmussaar saab võimsama energiapargi

Eesti uudised, Tuuleenergia, VäiketuulikudJune 16, 2014

Lääne Elu, 16.06.2014

Juuni lõpus avatakse Osmussaarel uus energiapark, mis peaks tunduvalt parandama saare energiavarustatust.

Rahastus selleks saadi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja siseministeeriumi väikesaarte programmist.

Osmussaare Fondi juhatuse liikme Rita Koppeli sõnul saadi ligi 45 000 eurot.

Uut süsteemi on ehitatud veidi üle aasta, sest talvel ei ole saanud tööd teha. Täiendatud elektrisüsteemi rajamine on vajalik, sest Osmussaar ei saa voolu mandrilt elektrivõrgust. Saareasukad peavad toime tulema omal käel.

„Meil on mõned väikesed päikesepaneelid ja üks pisike tuulik. Tuulikult saame voolu 160 W, paneelidelt kuni 800 W. Peale selle on meil bensiinigeneraator, mida oleme kasutanud, kui tahame õhtul arvutit kasutada või telekat vaadata,” rääkis Koppel.

Uude süsteemi kuuluvad 3 kW võimsusega tuulik, 3 kW päikesepaneele ja 10 kW diiselgeneraator, mis on tunduvalt ökonoomsem kui senine bensiinigeneraator.

„Nüüd saab ka suuremaid töid teha. Näiteks puid lõhkuda ja kompressorit kasutada. Hirmus jama on, kui voolu ei ole,” tõi Koppel näiteid, milleks uus generaator vajalik on.
Samuti rajatakse 2000 W võimsusega akupank. „Kui tuult ja päikest pole, peaks see paar ööpäeva autonoomselt töös hoidma näiteks külmkappi,” selgitas Koppel.

Praegu tähendab tuulikust ja päikesepaneelidelt tuleva voolu lõppemine, et säästlikul režiimil töötava külmkapi tarbeks on vaja sisse lülitada bensiinigeneraator.

Kombineeritud lahendus on väga vajalik, sest kevadel ja sügisel päikesepaneelidele lootma jääda ei saa. „Eelmisel kevadel oli 70 täiesti päikeseta päeva. Siis ei olegi muud lootust kui tuul või diiselgeneraator,” ütles Koppel.

Osmussaar

Osmussaarel on 5 püsiasukat. Suvel käivad ka mõned abilised, kes aitavad suuremate töödega nagu lammaste pügamine või heinategu.

Saarel kasvatatakse ligikaudu 500 lammast ning 40 mägiveist. Osmussaare elanikud vajavad voolu ka lammaste pügamiseks.

Väiketuulik vähendab energiasõltuvust

Eesti uudised, Tuuleenergia, VäiketuulikudMay 22, 2014

Maaleht, 22.05.2014

Kuna tuuliku paigaldamine on kulukas ettevõtmine, tasub alati lasta soovitud piirkonnas tuuleuuringud teha. Huupi püsti pandud tuulegeneraatorist võib loodetud kasu asemel hoopis palju tüli tekkida.

Asenditja geograafilisi iseärasusi arvestades võib öelda, et kõige efektiivsemalt töötab Eestis tuulik, mis on seatud üles rannikualale või kõrgemale lagedale maale, väljapoole tiheasustusalasid.

Võib arvata, et ka Lõuna-Eesti kuppelmaastikule, kõrgemasse kohta paigaldatud tuulik saab piisavalt tuult, kuid võta näpust – kuplilisel pinnavormil tekkivad tuulepöörised “ajavad tuuliku segadusse”. Kuna tuul puhub alatasa eri suundadest, on tuuliku pea sunnitud pidevalt õiget tuult otsima ega saa normaalselt töötada.

Millal toodab?

Kas just päris huupi, aga siiski tundele tuginedes pani oma talumaale Konesko TUGE-tüüpi 10kilovatise tuulegeneraatori püsti ka tuulises põlluservas elav Pärnumaa Audru vallavanem Siim Suursild. Nüüd, aasta pärast tuuliku käimapanekut, tunnistab Suursild, et kõik pole sujunud päris ootuste kohaselt, sest loodetud 10 000 kWh ja suurema aastatoodangu asemel suutis tuulik anda vaid 5500 kWh.

Tuul on justkui kogu aeg puhunud, generaatori tiivik pöörelnud, aga toodang on väike. Tootmist on pärssinud ka asjaolu, et pärast käivitamist tuli nii tuulikut kui muud süsteemi sageli ümber seadistada ja oludega kohandada.

Taastuvenergia süsteeme projekteerivaja paigaldava OÜ Bakeri juhatuse liikme Priit Kaselaane selgitusel peab tuulik tegema minutis vähemalt 60 pööret, et hakata üldse elektrit tootma. Siim Suursilla tuuliku puhul tekib praegu 200vatine koormus alates 75 pöördest minutis.

Algul seadistati tuulik koormust saama alates 60 pöördest, ent siis hakkas 18 meetri kõrguse masti otsas paiknev generaator tekitama sedavõrd madalat võn-keamplituudi, et elu sadakonna meetri kaugusel elamus sai tõsiselt häiritud – tuulik tekitas kõikjalt läbi seinte tungivat kuminat.

“Meie tuulikute paigaldajana ei saa kliendile midagi ette lubada. Ütleme vaid seda, kui suur võiks olla elektritoodang mingite kindlate tingimuste olemasolul, aga tavaliselt erinevad reaalsed tingimused ideaalsetest,” nendib Kaselaan. “Siit ka moraal – enne suure, antud juhul 42 000 euro suuruse investeeringu tegemist tasub tellida tuulemõõtmine konkreetses asukohas. Selline teenus võib maksta paar tuhat eurot, aga kindlasti on see otstarbekam, kui ehku peale kümneid tuhandeid välja käia.”

Tasuvusaeg kaugel

Siim Suursilla paarisajaruut-meetrise pinnaga maja kütmine käib põhiliselt maaküttega. Aastane voolutarve on 15 000-16 000 kWh, millest pool kulub kütteks. Seega kattis tuulik esimesel aastal vaid kolmandiku elektrienergia vajadusest.

Kogu tuuleelektri tootmise süsteem läks maksma 42 000 eurot, millest vaid 15 000 tuli omanikul ise maksta, ülejäänu kattis KredExi jagatav toetus. Suursild, kes maksab elektri eest umbes 2100 eurot aastas, on välja arvutanud, et kui esimese aastaga õnnestus tal “teenida” 700 eurot, siis praegust elektrihinda arvestades teeks see kümne aastaga 7000 eurot. Sellise rehkenduse järgi kuluks tal omafinantseeringu tasatee-nimiseks üle 20 aasta.

“Tegelikult usun, et asi siiski paraneb, adekvaatseid järeldusi saab teha ehk kolme-nelja aasta pärast. Igatahes lõpuni pettunud ma veel ei ole,” räägib Siim Suursild. “Tasuvuse arvutamisel on väga palju muutujaid. Kas soojendada küttevesi 60-65 kraadini või hoida see 35 kraadi juures; kui hästi on maja on soojustatud; kuidas hooneid köetakse.”

Suursild möönab, et hakkas tuuleenergia tootmisega tegelema üksnes maakütte suure elektritarbe kompenseerimiseks. Ta ütles lahti enda ja naise pensionisammastest kui suhteliselt ebakindlast investeerimisvõimalusest ning loobub tulevikus igakuisest saja euro suurusest pensionilisast, et maksta pigem elektri eest kuus sada eurot vähem.

“Võime ju küsida, et mis meil siin elus üldse ära tasub. Kui paneme laminaadi asemel tammeparketi põrandale, kas see siis tasub ennast ära? Või kui kütame puudega, kas see on tasuv, arvestades, et need puud tuleb ise metsast lõigata, halgudeks lõhkuda, riita laduda?” arutleb Suursild. “Tuule- või päikeseelektri tootmine on meil praegu ikkagi rohkem mõtteviisi küsimus. Ja minu maja pole ka päris tüüpiline. Usun, et uue, kaasaegse soojustusega sarnase uusehitise puhul võiks sellise tuulikuga katta juba 2/3 või rohkemgi energiatarbest.”

Hind ei ahvatle

Oma tarbimisest üle jääva elektri müümiseks on Suursillal kaheta-riifne elektriarvesti, mis võimaldab jälgida elektri liikumist nii võrgust majja kui majast võrku. Ta meenutab, et parim elektritoodangu kuu oli mullune detsember, kui õnnestus tuulegeneraatorist välja pigistada 1500 kWh elektrienergiat.

Majal puudub alaline stabiilne voolutarve ja osa voolust suundus ka üldisesse võrku. Kuna Suursild on saanud tuuliku soetamiseks toetust, ei ole talle ette nähtud taas-tuvenergia tootmise toetust. Nii “teenis” ta parimal elektritoodangu kuul võrku müügi eest 13 eurot. See tõestab, et sellisel moel toodetud elektrist tasub võimalikult palju kasutada ära oma tarbeks.

Võimalik on ületoodetud energiat ka salvestada, paigaldades selleks akud. Siiski näib, et praegu pole Siim Suursild valmis uusi investeeringuid oma elamise energia-varustusse tegema, pigem jälgib ta, kas tuult jagub ka enamaks kui 5500kWh aastatoodanguks.

Priit Kaselaan tõdeb, et tuuleolusid arvestades võib Suursild saavutada ehk 6000-7000 kWh aastas, 10 000 aga vaevalt.

Konesko seni kõige tootlikum tuulik asub Ahvenamaal, kus on Bakeri tegevjuhi Anti Tiigi hinnangul Läänemere ühed paremad tuuleolud. Seal pole analoogsel 10kW võimsusega tuulikul probleemi toota igas kuus 2500ja enam kilovatt-tundi elektrit. Eesti parimat tulemust oodatakse praegu Ilmandusse paigaldatud tuulikust.

Üldse on praeguseks Eestisse üles seatud 14 Konesko 10kW tuulikut ja üks 20kW tuulik. Üks TUGE 20kW tuulemootor paigaldatakse tänavu ka Soome Aurasse.

Üks peamisi põhjuseid, miks meil tuuleenergia väiketootmine sedavõrd visalt edeneb, on Anti Tiigi hinnangul seadmete kõrge hind ja teadmine, et meie toetused sellise tegevuse eest on pea olematud. Esialgu aitaks Tiigi sõnul meie väiketuuhkuhuvilistes tõsta motivatsiooni kas või see, kui toetust makstaks kogu toodetud, mitte ainult üldisesse võrku müüdava elektri eest.

Kui Eestis saab võrku müüdud taastuvast allikast pärineva elektri kilovatt-tunni eest toetust 5,3 senti, siis Euroopa kõige populaarsemas väiketuulikute riigis Inglismaal makstakse toetusena 44 senti kilovatt-tunnist, millele lisandub veel elektri enda hind. Niisiis on vahe pea kümnekordne.

Tasub toota endale

Väiketuulikuid on väga erineva võimsusega, alates sajavatistest “vurridest”, mis on mõeldud näiteks jahtide osalise voolutarbe rahuldamiseks. Kodukasutajale, kel sihiks varustada oma elamine täielikult tuuleenergiaga, sobivad tuulikud võimsusega alates kümnest kilovatist.

Selliseid toodetakse ka Eestis, Koerus asuvas ASis Konesko, mis alustas 10- ja 20kW võimsusega väiketuulikute arendamist neliviis aastat tagasi. Neist esimene peaks rahuldama keskmise maa-majapidamise energiatarbe. Suurema talu tarvis, kus ka loomalaudad ja väiketootmine, peaks rakendama juba 20kW tuulikut.

Praeguste Eesti seaduste tingimustes, mis keelavad näiteks ühes piirkonnas mitme võrguettevõtja tegevuse, on elektrienergia väiketootja seatud fakti ette, et omatarbest üle jääva energia saab küll müüa kohalikule võrguettevõtjale, aga turuhinnaga

3-4 senti kWh. Samas peab väi-ketootj a ostma võrguelektrit hinnaga keskeltläbi 11 senti kWh. Tuule-, päikese- ja hüdroenergia tootmise eest saab tootja küll ka saldokoguselt taastuvenergia toetust, praegu 5,3 senti kWh, aga ikkagi ei ulatu see üldise võrgu-elektri jaehinnani.

Sestap ütlebki rusikareegel, et eelkõige tasub väiketuulikust saadavat energiat ise tarbida või püüda seda salvestada, sest niivõrd väikeste koguste puhul ei tasu elektri müük ennast kuidagi ära. Naabrimehele või oma küla elanike majapidamistele ei tohi väiketootja elektrit otse müüa. Elektrit võrku müües jääb väiketootjale vaid teadmine, et üldjuhul tarbitakse energia ära toot-miskohale võimalikult lähedal.

Mast olgu kõrge

Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuhi Tuuliki Kasoneni sõnul on tuuliku tootlikkuse garantii sellele õige asukoha ja masti kõrguse valik – koht, kuhu tuulik püstitatakse, peab olema tuultele avatud.

Lisaks peab teadma tarbimise iseloomu – seda, kas tuuleenergiat hakatakse kasutama aasta ringi ja kas seda soovitakse müüa ka elektrivõrku. Viimasel juhul saab pärast registreerimist tuuliku-omanikust automaatselt ener-giatootja ning talle laienevad riigilõivud ja muud kohustused. Praegu saab lihtsustatud korras üldise elektrivõrguga liituda isik, kellel on kuni 11kW elektritootmise seade. Mõnevõrra lihtsustatud on ka kuni 200kW elektri-tootmisseadmega elektri võrku müümine.

“Maaülikooli teadlased said hiljuti tuuleenergia klastri tellimisel valmis väiketuuliku optimaalse mastikõrguse uuringu, mille käigus paigaldati Saaremaale ja Pandivere kõrgustikule olemasolevate, alla 20 meetri kõrguse mastiga väiketuulikute juurde kõrgemal paiknevate anemomeetritega varustatud tuule-mõõtemastid,” räägib Kasonen.

“Lisaks põhilisele teadmisele, et tuuleelektrit tuleb suurema tuulega rohkem, kinnitas analüüs, et tuulik peab selleks asuma piisavalt kõrgel.

Teisalt, mida kõrgem mast, seda kallim see on ning oma töös otsisid maaülikooli teadlased just seda optimaalset masti kõrgust. Pandiveres oli selleks 22 m ning Saaremaal 30 m. Kui aga tuulik on metsas, peaks see olema veelgi kõrgem.”

Püsivate tuulte suuna ja tugevuse teadmine on oluline, sest näiteks kui tuul tugevneb kaks korda, suureneb energiatoodang mitte ruudu, vaid kuubi võrra.

Väiketuuliku ülespanek algab planeeringust ja ehituslubade hankimisest kohalikust omavalitsusest, kusjuures üldise hea tava järgi peab olema vahemaa lähima kinnistuni vähemalt tuuliku kõrguse projektsiooni jagu. Kui on soov liita tuulik üldisesse elektrivõrku, tuleb sellele juurde soetada inverter, mis muudab tuulikust tuleva elektri võrgukõlblikuks. Kuna inverter peab olema võrguettevõtja poolt aktsepteeritud, tasub enne selle kusagilt Aasiast tellimist uurida andmeid nõutava margi ja parameetrite kohta.

Alternatiivenergeetikat edendava ASi Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus märgib, et kui kasutaja, olgu ta siis lihtsalt eramajaomanik või väike-talunik, soovib oma energiatar-vet alternatiivselt lahendada, tasub tal üles seada nii tuule-generaator kui päikesepaneelid, sest üksikult kasutades ei pruugi nendest lahendustest piisata. Näiteks tuulevaiksel ajal või pikema pilvisusega.

“Kui kogu majapidamine soovitakse viia autonoomsele energiatarbimisele, siis kindlasti ainult päikesest ei piisa,” kinnitab Kruus. “Lokaalse taas-tuvenergia tootmise ja kasutamise süsteemi väljatöötamine on kompleksne. Kui väiketootjal jääb elektrit üle, saab temast tootja, kellele võrguettevõtja maksab hulgihinda, mis moodustab elektri jaehinnast vaid kolmandiku. Seega tasub tal ennekõike ikka vaid enda tarbeks elektrit toota.”

Tarvis ka tööstust

Üldisest energiapoliitikast rääkides peab Martin Kruus oluliseks, et riiklik energiapoliitika soosiks taastuvenergia kasutuselevõttu, kusjuures see peab käima käsikäes kohalikku energeetikasektorit toetava, sellele seadmeid tootva tööstusega, samuti energiaühistute loomisega ja üldise suhtumisega taastuvenergeetika arendamise vajalikkusse. Näiteks tuumaenergiast loobumise sihiks võtnud Saksamaal loodetakse sealne aastane tarbimine, mis ulatub 600 TWh-ni aastas, katta just kõikvõimalike taastuvenergeetika lahendustega, eelkõige muidugi meretuuleparkide arendamisega. Sakslased viivad seda ambitsioonikat eesmärki ener-giaühistutesse koondudes järkjärgult ellu.

Eestis tegelevad tuuleenergia tootmisega ja seda sektorit toetava tööstuse arendamisega tuuleenergeetika klastrisse kuuluvad ettevõtted.

“Klaster motiveerib ettevõtteid tegelema selliste valdkondadega, mida nad üksi ei suudaks arendada,” selgitab Kruus. “Selle alla kuuluvad tuulikute ehitus, nende detailide tootmine, infrastruktuuride rajamine, hooldus. Üha enam pannakse rõhku seadmete kvaliteedile, ikka selleks, et tuuleres-sursist võimalikult palju välja pigistada.”

Materjalide kvaliteet määrab väiketuuliku süsteemi hinna. Selleks et võimalikult laiast diapasoonist tuult kätte saada, on tarvis suurte tuulemootorite sarnaseid tuulikuid, selliseid, millel on näiteks laba nurga reguleerimise võimalus. Hinda mõjutab hulk teisigi nüansse, alates materjali- ja tööjõukulust ning lõpetades seadmete paigaldamise maksumusega.

Toetusega lõpp

Martin Kruus soovitab valida selline väiketuulikute müüja, kes teeb ära ka tasuvusarvutused, hangib vajalikud load, ehitab vundamendi, installeerib tuuliku üles ja seda hiljem ka hooldab. Kui kõik need kulud kokku arvata, tuleb 10kW tuuliku keskmiseks hinnaks 40 000-45 000 eurot. Leidub ka alla 10 000 euro jäävaid lahendusi, ent need täidavad ennekõike kas akude laadimise või mingi konkreetse seadme voolutarbe eesmärki.

Varem toetas KredEx näiteks väiketuulikute soetamist neil, kes soovisid alustada väike- või mikrotasandil, põhiliselt omatarbeks energiatootmist. Kredexi kommunikatsioonispetsialist Tarmo Seliste kinnitab, et nüüdseks on selliste projektide toetamine lõpetatud ja lähiajal seda meedet ka toetuste nimekirja ei võeta.

Kui palju maksab?

TUGE 10 HV 10kW horisontaalrootoriga tuulik

Tootja AS Konesko.

Võimsus 10 kW (10kVA püsimagnet-sünkroongeneraator). 7,2meetrise diameetriga, kolme labaga klaasplastist gelcoaHiivik. Süsteem tuuliku pea pööramiseks ja pidurid.

Masti kõrgus 22 m, varustatud hüdropumba ja -silindritega tõstmiseks-langetamiseks.

Võrguinverter DVE-GFI-10K.

Komplekti hind 43 872 eurot (koos km-ga), sellest näiteks inverter 8326, mast 7950, pööramise ja pidurdamise süsteem 5008 ja 10kW generaatori juhtimisautomaatika 4800 eurot.

Allikas: Konesko, Maamajandus

Väiketuulik

Seade, mis muundab tuuleenergia elektrienergiaks tarbijate vahetus läheduses.

Tihti on väiketuulikud paigaldatud kohtadesse, kuhu suurte tuulikute püstitamine pole piirangute tõttu võimalik.

Rootori pindala on väiksem kui 200 m2, horisontaalse tuuliku läbimõõt seega 16 meetrit või väiksem.

Kasutusotstarbe järgi klassifitseerides näiteks võrguga ühendatud (On-Grid) või ühendamata (Off-Grid) tuulikud, soojusenergia tootmiseks või vee pumpamiseks mõeldud tuulikud jne.

Mehaanilise konstruktsiooni järgi pöörlemistelje asendit arvesse võttes eristatakse horisontaalse ja vertikaalse rootoriga tuulikuid, kusjuures esimesed jagunevad omakorda rootori asendit masti suhtes arvestades alla- ja ülestuult rootoriga tuulikuteks. Paigaldamise mooduse järgi saab klassifitseerida näiteks eraldi masti otsa paigaldatud tuulikuid, hoonetega integreeritud tuulikuid jne.

Allikas: Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, Rahvusvaheline Elektrotehnika Komitee

Eesti energeetiline võimsus

Põlevkivi 1600 MW

Tuul 300 MW

Hüdroenergia 10 MW

Biogaas 5 MW

Päike 1 MW

Eesti keskmine vajadus 1800 MW

Eesti aastane elektritarve kokku umbes 8 TWh

Väiketootjad energeetikasektoris

Eesti uudised, Energiakaubandus, Tuuleenergia, VäiketuulikudMay 22, 2014

Maaleht, 22.05.2014 (Siim Meeliste, majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumi energeetikaosakonna peaspetsialist)

Taastuvate energiaallikate kasutamine soojus- ja elektrienergia tootmiseks on viimasel aastakümnel hüppeliselt suurenenud ning praeguseks moodustavad taastuvad energiaallikad meie energia lõpptarbimises veerandi.

Rohelisemasse energiatootmisse annavad panuse suured tuulikupargid ja hakkpuidukatlamajad, aga ka kodanikud, kes kütavad oma majapidamisi kütteõli asemel halupuudega. Märkimata ei saa jätta neid, kes on otsustanud paigaldada päikesekollek-torid sooja vee tootmiseks, PV-paneelid elektri tootmiseks või hoopis väikese tuulegeneraatori.

Riik soodustab taastuvenergeetika arengut eelkõige kulu-tõhususe põhimõttel, toetades esmajärjekorras kõige soodsamaid ning suurima mõjuga tootmisseadmeid. Sel põhimõttel loodud toetusskeemid peaksid tagama, et iga taastuvenergeetikasse investeeritud, maksumaksjalt kogutud euroga saavutatakse maksimaalne positiivne mõju. Sel põhjusel ei soosi Eesti elektrituruseaduses kehtestatud toetusskeem ka eraldi väikeste tootmisseadmete paigaldamist, sest väikese mahuga projektides kulub sama võimsuse saavutamiseks rohkem raha.

Kui seade juba töötab

Sellegipoolest on riik teatud tingimustel toetanud ning toetab ka edaspidi väikesi tootmisseadmeid kui arenevat ning endas muid kaasnevaid positiivseid mõjusid kätkevat valdkonda. Kvoodimüügituludest on väikeste tootmisseadmete toetuseks perioodil 2014-2020 planeeritud viis miljonit eurot.

Elektri tootmiseks seadmete paigaldamine on investeering nagu iga teine. Tavaliselt investeeritakse, et toota kaupa, seda müüa ja teenida tulu, eeldades, et investeering tasub ennast ära 5-6 aasta jooksul. Väikeste taastuvenergiat kasutavate tootmisseadmete paigaldamisel ei tulene kasu enamasti sellest, et elektrit müüakse võrku.

Tulu tõuseb võimalikult suures osas omatoodetud energia kasutamisest, millega ei tasuta lisatasusid, mis moodustavad Eestis tihti 2/3 lõpptarbija elektrikuludest. Esmalt tuleks niisiis kaaluda, kas majas saab elektrienergia tarbimist muuta nii, et näiteks päevasel ajal, kui PV-paneelide toodang on maksimaalne, saab käivitada pesumasina ja nõudepesumasina, mis töötaksid “tasuta” toodetud elektriga. Kindlasti on mõistlik paigaldada tootmisseadmeid sellises mahus, et kaetud saaks suurema majapidamise pidev energiatarve (külmkapp, külmakirstud, elektriboiler jmt).

Väikesemahulise elektritootmise puhul tuleks endalt küsida, kas päike paistab ning tuul ikka puhub. Päikese puhul aitab esmasteks arvutusteks lihtne rusikareegel, et üks kilovatt (1000 W) paigaldatud paneele toodab keskmiselt 1000 kilovatt-tundi (kWh) elektrienergiat aastas.

Täpsemalt saab toodangut prognoosida tasuta kalkulaatori PVGIS abil. Kui päikeseenergia on üsna hästi ennustatav ning ei sõltu üleliia palju ümbritsevast keskkonnast (eeldusel, et paneelidele ei lange vari), siis tuulest elektri tootmise potentsiaali analüüsimine on keerukam.

Kui ressursi kättesaadavus, tehnilised aspektid ja liitumine jaotusvõrguga on lahendatud, tekivad järgmised küsimused, millele vastuste leidmine on tootmisseadme projekteerimise juures väga oluline. Nagu eespool mainitud, tuleks toodetud koguste põhjal analüüsida seda, kui suur osa elektrist on võimalik endal ära tarbida, kui suur osa tuleb võrku müüa ning kui palju elektrit võrgust juurde osta. Nende kolme komponendi paikasead-misel ning seadmete soetamise-paigaldamise koondamisel tekib ka eeldatav tasuvusaeg.

Oma majapidamises toodetud ja tarbitud elektrienergiast tekib kõige suurem mõju süsteemi tasuvusele. Juhul kui toodetakse ja tarbitakse omatoodetud elektrit, pole tarvis maksta kütuse eest (päike ja tuul on tasuta), ning kuna elektrivoog ei läbi jaotus-võrku, ei ole vaja tasuda ka võrgutasusid.

Jaotusvõrku müüdud elektrienergiat mõõdetakse jaotusvõrguettevõtja liitumispunkti paigaldatud kahesuunalise arvestiga ning vastavalt elektrituruseadusele on taastuvast energiaallikast toodetud ning võrku antud elektrile toetus 0,0537 €/ kWh. Vastavalt tootja ja võrguettevõtja kokkuleppele esitatakse andmed võrku antud toodangu kohta põhivõrguettevõtjale.

Võrku antud elekter tuleb tarbijale maha müüa ning tihti on väiketootjale kõige otstarbekam sõlmida sellekohane leping elektrimüüjaga, kellelt on eelnevalt elektrit ostetud. Sellisel puhul tehakse toodetud ja tarbitud koguste kohta tavaliselt tasaarveldus.

Naabrile müümine mõttetu

Tihti on küsitud võimaluse kohta müüa elektrit naabrimehele. See on täiesti lubatud tegevus, kuid eeldab elektrimüüjana registreerimist ning asjakohaste riigilõivude tasumist, sest tavaolukorras on oma kodumajapidamises elektrit tootev kodanik elektrituru mõistes siiski vaid tarbija. Samuti tuleb sellisel juhul elektri ostjal tasuda võrgutasu (kuna edastamiseks on kasutatud võrguettevõtja võrku) ning maksta ka aktsiisi ja taastuvenergia tasu.

Need tasud või maksud muudavad säärase tegevuse kahtlemata majanduslikult mõttetuks, kuid elektri tootmine elektrituru mõistes ning jaotusvõrgu ülalpidamine on teenused, mille kvaliteedi tagamine on ülioluline ning seetõttu kehtib ka täiendav regulatsioon.

Taust

Esimesed sammud energiatootmises

Võta hinnapakkumine süsteemi ülesehitamiseks tootmisseadmete tarnijalt ja paigaldajalt koos konkreetsete seadmete nimede ning tehniliste parameetritega.

Võta konkreetsete seadmete tehniliste parameetrite alusel võrguettevõtjalt hinnapakkumine seadmete võrku liitmiseks. Arvuta ning kaalu veel kord kõik aspektid läbi, vajadusel korda samme 1 ja 2.

Kontrolli vajalike lubade olemasolu kohalikust omavalitsusest. Tegutse!

«Värskemad uudised 1 2 3 4 5 .. Vanemad uudised»

nike factory outlet kobe 9 elite polo ralph lauren outlet online air max 90 pas cher polo ralph lauren pas cher fake nike shoes new basketball shoes tiffany free runs what the kobe 8 nike air mag big size jordans nba shoes